Tjänster

Snickerier | Nybyggnation | Renoveringar | Materialförsäljning | Snickerifabrik

TRÄFAB är ett byggföretag med snickare i Karlstad. Vi jobbar med byggprojekt över

hela Värmland med Nybyggnation, Utbyggnader, Ombyggnader,

Tillbyggnader, Renoveringar, Totalrenoveringar och en hel del annat.